W dzisiejszym świecie wirtualne muzea i inne instytucje cieszą się coraz większą popularnością. Ze względu na dyrektywy unijne, które Polska zobowiązuje się realizować, istnienie placówek kulturalnych czy naukowych w Internecie stanie się standardem. W chwili obecnej jesteśmy na początku drogi, która zakończy się całkowitą digitalizacją rodzimego dziedzictwa kulturowego i naukowego oraz udostępnieniem zbiorów i archiwaliów w Internecie. Zadaniem digitalizacji jest przeniesienie elementów tworzących kulturę do świata wirtualnego za pomocą sprzętu skanującego i fotografującego. Obecnie powstają laboratoria zajmujące się skanowaniem i fotografowaniem dorobku kulturowego Polski na przestrzeni wieków. Laboratoria wyposażone w profesjonalny sprzęt taki jak kamery i aparaty cyfrowe, kamery skanujące, skanery 3D, oświetlenie i inne oprzyrządowanie dodatkowe, przetwarzają zebrane dane na format cyfrowy i opisują każdą stworzoną prezentacja 3D czy zeskanowane dzieło literatury. Wyposażenie laboratoriów w większej części zostało sfinansowane ze środków unijnych, na które chętne instytucje muzealne i placówki naukowe złożyły wnioski. Obowiązki wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie wirtualizacji wyżej wymienionych zbiorów przynoszą korzyści nie tylko dla obywateli innych państw członkowskich lecz przede wszystkim dla Polaków. Wykorzystując sposobność na digitalizację zbiorów muzealnych, bibliotekarskich i archiwalnych Polacy mogą stać się społeczeństwem bogatszym nie tylko w kwestii finansowej, rzeczowej ale również bogatszym w sferze duchowej wynikającej z obcowania ze sztuką i edukacji w związku z łatwym dostępem do zbiorów bibliotecznych. Biorąc pod uwagę jedno tylko zagadnienie jakim jest digitalizacja zbiorów muzealnych i bibliotecznych pojawia się szereg korzyści z niego wynikających. Nabycie profesjonalnego sprzętu, utworzenie nowych miejsc pracy, warsztaty i szkolenia z zakresu wykonywanych zadań, wykorzystanie istniejących wirtualnych placówek do edukacji dzieci i młodzieży w wielu dziedzinach, łatwiejszy dostęp do zbiorów bibliotecznych, sposobność poznawania polskiej kultury przez obywateli całego świata to tylko niektóre z nich.

Categories: Bez kategorii

Leave a Reply